Algemene voorwaarden

Loonbedrijf Nijboer is lid van de Nederlandse brancheorganisatie voor loonbedrijven, genaamd CUMELA.

cumela-nijboer_banner

Op al onze offertes, aanvaarding van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten zijn de CUMELA voorwaarden van toepassing. De door CUMELA vastgestelde algemene voorwaarden kunt U hier gratis bekijken.

Algemene Leveringsvoorwaarden

Loonbedrijf Nijboer staat niet in voor de juistheid van de op onze website aangeboden informatie en documenten; in geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.

Copyright (c) 2024 Loonbedrijf Nijboer, Nederland.
Alle rechten voorbehouden.